خط تولید سیم مفتول با روکش PVC

تعداد مشاهده : 255
تاریخ آخرین ویرایش : 1399/03/27 (11:29)

خط تولید سیم مفتول با روکش PVC
صنایع ماشین سازی تاجیک طراح و سازنده خط تولید سیم مفتول با روکش PVC از 0 تا 100
تعمیر خط تولید سیم مفتول با روکش PVC
بازسازی خط تولید سیم مفتول با روکش PVC
به روز رسانی خط تولید مفتول با روکش PVC
راه اندازی خط تولید سیم مفتول با روکش PVC
گارانتی و پشتیبانی فنی مهندسی و تامین مواد شیمیایی مورد نیاز خط تولید سیم مفتول با روکش PVC
تکمیل نواقص خطوط سیم مفتول با روکش PVC خطوط چینی برای گرفتن محصول بدون اشکال
دیجیتال کردن سیستم برق به وسیله PLC در خط سیم مفتول با روکش PVC
تکمیل قسمت عمرانی و زیر ساختی فیزیکی و فضاسازی لازم برای راه اندازی خط سیم مفتول با روکش PVC

خط تولید سیم بسته بندی و سیم ماسک و فنر ماسک و سیم اکسترود PVC و سیم رنگی و سیم گلسازی و سیم هنری و سیم جواهر آلات و سیم مفتول رنگی و سیم بسته بندی روکش دار و سیم روکش دار بسته بندی