سیم خاردار خطی ( BARBED WIRE )

تعداد مشاهده : 336
تاریخ آخرین ویرایش : 1398/07/10 (09:20)

سیم خاردار خطی ( BARBED WIRE )