سیم خاردار حلقوی ( RAZOR WIRE )

تعداد مشاهده : 229
تاریخ آخرین ویرایش : 1398/07/10 (09:19)

سیم خاردار حلقوی ( RAZOR WIRE )