سیم سیاه فابریک ( آنیل )

تعداد مشاهده : 1848
تاریخ آخرین ویرایش : 1399/04/11 (17:01)

سیم سیاه فابریک ( آنیل )
کارخانه صنایع مفتولی نوین ( تاجیک ) تولید کننده انواع سیم سیاه فابریک + مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول سیاه فابریک
پخته و کوره ای و آنیل

سیم مفتول سیاه فابریک تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک

Black Annealed Wire

سیم سیاه آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم سیاه فابریک + BLACK ANNEALED WIRE


09123706800
09393706800
  

فروش بدون واسطه از درب کارخانه صنایع مفتولی تاجیک
به دلیل نوسانات وایرود ، قیمت محصولات تقریبی می باشد

محصول
ضخامت مفتول
نوع پخت
قیمت (تومان)
سیم سیاه 0.38 فابریک  0.38 mm کوره آنیل
16,500 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم سیاه 0.47 فابریک  0.47 mm کوره آنیل 16,500 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم سیاه 0.50 فابریک  0.50 mm کوره آنیل  16,500 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم سیاه 0.55 فابریک  0.55 mm کوره آنیل 15,500 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم سیاه 0.60 فابریک 0.60 mm کوره آنیل 15,200 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم سیاه 0.65 فابریک 0.65 mm کوره آنیل 14,900 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم سیاه 0.70 فابریک 0.70 mm کوره آنیل 13,600 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم سیاه 0.75 فابریک 0.75 mm کوره آنیل 13,300 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم سیاه 0.80 فابریک 0.80 mm کوره آنیل 12,900 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم سیاه 0.90 فابریک 0.90 mm  کوره آنیل 12,500 
واحد فروش: کیلوگرم 
مفتول سیاه 1.00 فابریک 1.00 mm کوره آنیل  12,000 
واحد فروش: کیلوگرم 
مفتول سیاه 1.20 فابریک 1.20 mm کوره آنیل 11,500 
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول سیاه 1.50 فابریک 1.50 mm کوره آنیل 10,500 
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول سیاه 2.00 فابریک 2.00 mm کوره آنیل 10,500 
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول سیاه 2.20 فابریک 2.20 mm کوره آنیل 10,500 
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول سیاه 2.50 فابریک 2.50 mm کوره آنیل 10,500 
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول سیاه 2.80 فابریک 2.80 mm کوره آنیل 10,500 
واحد فروش: کیلوگرم
سیم مفتول سیاه 3.00 3.00 mm کوره آنیل 10,000 
واحد فروش: کیلوگرم
سیم مفتول سیاه 3.50 3.50 mm کوره آنیل 10,000 
واحد فروش: کیلوگرم
سیم مفتول سیاه 4.0 4.00 mm کوره آنیل 10,000 
واحد فروش: کیلوگرم
سیم مفتول سیاه 4.5 4.50 mm  کوره آنیل  9,500 
واحد فروش: کیلوگرم
سیم مفتول سیاه 5.0 5.00 mm  کوره آنیل 9,500 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم مفتول سیاه 5.5 5.50 mm  کوره آنیل 9,000 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم مفتول سیاه 6.0 6.00 mm  کوره آنیل 9,000 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم مفتول سیاه 6.5 6.50 mm  کوره آنیل 9,000 
واحد فروش: کیلوگرم 
 سیم مفتول نجاری  سفارشی کوره آنیل  ...,.. 
واحد فروش: کیلوگرم 
 سیم قالب بندی  سفارشی کوره آنیل  ...,.. 
واحد فروش: کیلوگرم 
سیم مفتول سیاه فنر فنر سازی  کوره آنیل    ...,.. 
واحد فروش: کیلوگرم 
 سیم مفتول سیاه میخ  میخ سازی کوره آنیل    ...,.. 
واحد فروش: کیلوگرم 

صنایع مفتولی تاجیک با خطوط پیشرفته مفتول کشی و مشش مفتول در کارخانه های خود اقدام به کشش کلاف فولاد کم کربن و کلاف فولاد پر کربن و وایرود می نماید / به سیمی که به صورت مستقیم از کشش کلاف فولاد ( وایرود ) تولید می شود گفته میشود
تفاوت سیم سیاه فابریک با سیم سیاه غیر فابریک

سیم سیاه فابریک : از وایرود تولید می شود ، وایرود ( کلاف فولاد ) در کارخانه های فولاد از شمش فولاد تولید می شود ، شمش فولاد از کنداله و سنگ آهن معادن سنگ آهن برداشت و فرآوری و تولید می شود ، در نتیجه سیم سیاه فابریک از کیفیت بسیار بالاتری نسبت سیم سیاه کنار ورق ( ضایعات پروفیل ) بر خوردار است.

سیم سیاه غیر فابریک ( کنار ورق - ضایعات پروفیل ) : این محصول در ابتدا با خرید ضایعات کنار ورق سایر کارخانه ها که از ورق آهن استفاده می کنند و در دستگاه کنار ورق تبدیل به مفتول می شود و کشش بر روی آن صورت می گیرد ، این محصول با توجه به ضایعات بودن از کیفیت پایین تری برخوردار است.

سیم سیاه فابریک که با نام های 
1. سیم آرماتور بندی
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
2. سیم قالب بندی
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
3. سیم خاموت بندی
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
4. سیم نجاری
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
5. سیم سیاه پخته شده
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
6. سیم سیاه آنیل شده
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
7. سیم سیاه کوره ای
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
8. سیم مفتول سیاه
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
9. سیم سیاه روغنی
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
10. مفتول سیاه
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
11. مفتول سیاه
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
12. قیمت مفتول سیاه
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
13. مفتول سیاه چیست
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
14. مفتول سیاه مسوار
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
15. مفتول سیاه شاخه
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
16. کلاف مفتول سیاه
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
17. مفتول سیاه قرقره پیچ
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
18. مفتول سیاه آرماتور بندی
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
19. قیمت روز مفتول سیاه
قیمت خرید و فروش سیم سیاه فابریک و سیم آرماتور بندی تولیدی کارخانه صنایع مفتولی تاجیک + سیم نجاری + سیم مفتول فنر
+ سیم مفتول میخ سازی + سیم مفتول قالب بندی + سیم مفتول آرماتور بندی + سیم مفتول سیاه فابریک + سیم مفتول تسمه + سیم مفتول ضایعات + سیم مفتول کنار ورق + سیم سیاه گالوانیزه + مفتول سیاه گالوانیزه + سیم مفتول سیاه + سیم سیاه شاخه + سیم سیاه کلاف + سیم سیاه مسوار
20. خرید سیم مفتول سیاه
21. قیمت مفتول سیاه ساخه ای

مفتول سیاه قیمت سیم مفتول استیل قیمت سیم نجاری قیمت سیم مفتول گالوانیزه محاسبه سیم آرماتوربندی تولید سیم آرماتور بندی انواع سیم مفتول کارخانه سیم آرماتور بندی تهران قیمت سیم مفتول مسی گالوانیزه گرم مفتول خرید مفتول روی 

سیم آرماتور کارخانه سیم آرماتور بندی تهران محاسبه سیم آرماتوربندی سیم آرماتور بندی شیراز قیمت سیم نجاری سیم آرماتور بندی چیست مرکز فروش سیم مفتول در تهران سیم آرماتور بندی اصفهان سیم رابیتس سیم آرماتور بندی گالوانیزه قیمت آرماتور

صنایع مفتولی تاجیک تولید کننده سیم سیاه فابریک قیمت سیم نجاری سیم قالب بندی مرکز فروش سیم مفتول در تهران کارخانه سیم آرماتور بندی تهران قیمت سیم مفتول گالوانیزه تولید سیم آرماتور بندی محاسبه سیم آرماتوربندی قیمت سیم مفتول استیل سیم سیاه کوره مرکز فروش سیم مفتول در تهران سیم قالب بندی
 قیمت سیم نجاری صنایع مفتولی اصفهان محاسبه سیم آرماتوربندی قیمت سیم مفتول استیل خرید مفتول روی سیم مفتولی روکش دار سیم قالب بندی کارخانه سیم آرماتور بندی تهران سیم نجاری مرکز فروش سیم مفتول در تهران قیمت میخ قالب بندی محاسبه سیم آرماتوربندی قیمت سیم مفتول گالوانیزه سیم آرماتور بندی اصفهان
 قیمت مفتول مسوار سیم سیاه پخته قیمت سیم نجاری سیم قالب بندی مرکز فروش سیم مفتول در تهران کارخانه سیم آرماتور بندی تهران تولید سیم آرماتور بندی محاسبه سیم آرماتوربندی قیمت سیم رابیتس انواع سیم مفتول سیم نجاری انواع سیم مفتول سیم آرماتور بندی یزد کارخانه سیم آرماتور بندی تهران سیم مفتول چیست سیم رابیتس محاسبه سیم آرماتوربندی تولید سیم آرماتور بندی سیم مفتول برق مفتول سیاه آنیل شده
( black annealed wire )

سیم مفتول سیاه از سایز ۱٫۵ میلیمتر تا ۴ میلیمتر می باشد. سیم مفتولی سیاه ایرانی به دو دسته فابریک و غیر فابریک تقسیم می شود.نوع فابریک از کشش و نازک کردن میلگرد نمره ۶٫۵ بدست می آید و نوع غیر فابریک آن را از تسمه های فلزی تهیه می کنند.

مفتول سیاه مفتول سیاه قیمت مفتول سیاه چیست مفتول سیاه مسوار مفتول سیاه شاخه قیمت مفتول سیاه آرماتوربندی قیمت روز مفتول سیاه خرید سیم مفتول سیاه سیم مفتول سیاه قیمت مفتول سیاه شاخه ای قیمت به روز مفتول سیاه

 معیارهای سیم سیاه خوب ۱- نرمی : به توانایی کوره در حرارت دادن مناسب آن بستگی دارد. ۲- وزن هر کلاف : هر چه کوچکتر باشد بیشتر مورد استقبال است. وزن مناسب یک حلقه سیم سیاه نمره ۱٫۵ حدود ۲۰ تا ۲۵ کیلو گرم و هر حلقه ۲٫۵ و بالاتر ۳۰ کیلو گرم است. سایز ۱٫۵ میلیمتر آن بیشترین مصرف را دارد و عمدتا برای بستن میلگردهای آرماتور بندی از آن استفاده می شود. از این رو به آن سیم آلماتور بندی نیز می گویند.

سیم آرماتور سیم آرماتور بندی سیم آرماتور بندی میهن نور سیم آرماتور بندی چیست سیم آرماتور بندی قیمت سیم آرماتور بند برقی سیم آرماتور میهن نور سیم آرماتور بندی شیراز سیم آرماتور قیمت سیم آرماتور بندی فروش سیم آرماتور بندی قیمت روز سیم آرماتور بندی یزد سیم آرماتور بندی میهن قیمت سیم آرماتوربندی میهن نور
 سیم مفتول آرماتور بندی قیمت قیمت دستگاه سیم آرماتور بندی قیمت دستگاه تولید سیم آرماتور بندی قیمت به روز سیم آرماتور بندی قیمت سیم آرماتور بندی یزد قیمت سیم آرماتوربندی امروز

 سایز ۲٫۵ میلیمتر : بعد از سایز ۱٫۵ میلیمتر بیشترین مصرف را دارد و از آن برای بستن قالبهای فلزی استفاده می شود. از این رو به آن مفتول سیاه قالب بندی نیز می گویند. سایز ۳ و ۴ میلیمتر عمدتا استفاده های کمتری دارد و در صنایع نجاری و چوبی و صنعت بسته بندی محصولات کشاورزی کاربرد دارد.