اطلاعات تماس


 021-36296361 / 021-36275898
آدرس کارخانه ها :
 آدرس کارخانه ی شماره 1 : تهران - شهرستان ورامین - کمربندی شمالی ورامین به پیشوا - یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین - خیابان امام حسین (ع) - اولین فرعی به سمت راست - پلاک 12 - صنایع مفتولی تاجیک (نوین)
 آدرس کارخانه ی شماره 2 : تهران - افسریه - بزرگراه تهران مشهد - پاکدشت - پلیس راه شریف آباد - خیابان سمت راست جاده پیشوا – جلیل آباد - میدان دانشگاه - خیابان 13 آبان - نرسیده به میدان شهید اردستانی - جاده جدید حبیب آباد (خیابان 13 آبان) - بن بست بهار - انتهای کوچه - پلاک 110 - صنایع مفتولی تاجیک (نوین)

ردیف
عنوان
ضخامت مفتول
وزن
نوع مفتول
قیمت
ثبت سفارش
1 سیم مفتول گالوانیزه سرد 1.5 mm 15 kg اسید شوی 9,300 تومان
2 سیم مفتول گالوانیزه سرد 1.2 mm 15 kg اسید شوی 9,300 تومان
3 سیم مفتول گالوانیزه سرد 0.9 mm 15 kg اسید شوی 11,500 تومان
4 سیم مفتول گالوانیزه سرد 0.75 mm 15 kg اسید شوی 13,000 تومان
5 سیم مفتول گالوانیزه گرم ( رابیتس بندی ) 1.2 mm 100 kg گالوانیزه گرم 10,100 تومان
6 سیم مفتول گالوانیزه گرم 2.0 mm 100 kg گالوانیزه گرم 6,650 تومان
7 سیم مفتول گالوانیزه گرم 3.0 mm 100 kg گالوانیزه گرم 6,750 تومان
8 سیم مفتول گالوانیزه گرم 4.0 mm 100 kg گالوانیزه گرم 6,850 تومان
ردیف
عنوان
ضخامت مفتول
وزن
نوع مفتول
قیمت
ثبت سفارش
1 سیم آرماتوربندی 1.5 نرم 1.5 mm 15 kg مفتول سیاه 5,800 تومان
2 سیم آرماتوربندی 2.5 نرم ( قالب بندی ) 2.5 mm 15 kg مفتول سیاه 5,800 تومان
3 سیم آرماتوربندی 3 نرم 3.0 mm 50 kg مفتول سیاه 5,700 تومان
4 سیم آرماتوربندی 4 نرم 4.0 mm 50 kg مفتول سیاه 5,700 تومان
5 وایرود 5.5 کم کربن 5.5 mm 2.1 T فولاد نورد 4,810 تومان
6 وایرود 6.5 کم کربن 6.5 mm 2.2 T فولاد نورد 4,710 تومان
ردیف
عنوان
نوع
ضخامت مفتول
وزن
قیمت
ثبت سفارش
1 سیم خاردار خطی خطی 2.5 mm 22 kg 8,000 تومان
2 سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر سوزنی 2.5 mm 7 kg 117,000 تومان
3 سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی متر سوزنی 2.5 mm 10 kg 136,000 تومان
4 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر حلقوی 2.5 mm 7 kg 120,000 تومان
5 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی متر حلقوی 2.5 mm 10 kg 148,000 تومان