مدل :
توری مرغی
تاریخ ثبت :
1395/10/10
موجودی :
موجود است
شرح :


تصویری برای این کالا اضافه نشده است.
امتیاز کالا :
توری فرنگی عرض 120 مفتول 0.85
لیست قیمت : 66102500-021
توری فرنگی عرض 150 مفتول 0.85
لیست قیمت : 66102500-021
توری فرنگی عرض 180 مفتول 0.85
لیست قیمت : 66102500-021
توری مرغی عرض 90 وزن 4.5kg
لیست قیمت : 66102500-021
توری مرغی عرض 120 وزن 4.5kg
لیست قیمت : 66102500-021
توری مرغی عرض 120 وزن 6kg
لیست قیمت : 66102500-021
توری مرغی عرض 120 وزن 6.2kg
لیست قیمت : 66102500-021
توری مرغی عرض 120 وزن 7.5kg
لیست قیمت : 66102500-021
توری مرغی عرض 120 وزن 8.8kg
لیست قیمت : 66102500-021
توری فرنگی عرض 120 مفتول 0.85
لیست قیمت : 66102500-021
توری فرنگی عرض 150 مفتول 0.85
لیست قیمت : 66102500-021
توری فرنگی عرض 180 مفتول 0.85
لیست قیمت : 66102500-021
در حال حاضر نظری برای این کالا ثبت نشده است.