مدل :
مفتول گالوانیزه
تاریخ ثبت :
1393/03/16
موجودی :
موجود است
شرح :


تصویری برای این کالا اضافه نشده است.
امتیاز کالا :
سیم رابیتس بندی مفتول 1.2
تومان
سیم مفتول 2 گالوانیزه گرم
تومان
سیم مفتول 2.2 گالوانیزه گرم
تومان
سیم مفتول 2.4 گالوانیزه گرم
تومان
سیم مفتول 2.8 گالوانیزه گرم
تومان
سیم مفتول 3 گالوانیزه گرم
تومان
سیم مفتول 3.5 گالوانیزه گرم
تومان
سیم مفتول 4 گالوانیزه گرم
تومان
سیم مفتول 0.75 گالوانیزه سرد
تومان
سیم مفتول 0.9 گالوانیزه سرد
تومان
سیم مفتول 1.2 گالوانیزه سرد
تومان
سیم مفتول 1.5 گالوانیزه سرد
تومان
در حال حاضر نظری برای این کالا ثبت نشده است.