مدل :
مفتول آرماتوربندی
تاریخ ثبت :
1393/03/16
موجودی :
موجود است
شرح :


تصویری برای این کالا اضافه نشده است.
امتیاز کالا :
مفتول آرماتور بندی 1.5 نرم
تومان
مفتول آرماتور بندی 2.5 نرم
تومان
مفتول آرماتور بندی 3 نرم
تومان
مفتول آرماتور بندی 4 نرم
تومان
مفتول آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم
تومان
مفتول آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم
تومان
مفتول آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم
تومان
مفتول آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم
تومان
در حال حاضر نظری برای این کالا ثبت نشده است.