قیمت وایرود، سیم گالوانیزه، سیم سیاه، مسوار، سیم ماسک، فنر ماسک

تعداد بازدید : 523
زمان ارسال خبر : 1399/04/14 (17:25)

 •  وایرود 5.5 و 6.510,200 (10%)
 • سیم گالوانیزه 1.2 و 1.515,100 (10%)
 •  سیم سیاه 1.5 و 2.511,700 (6%)
 •  سیم مسی (مسوار)12,200 (2%)
 •  سیم گالوانیزه گرم13,500 (7%)
 •  سیم گالوانیزه سرد14,700 (9%)
 •  سیم ماسک 0.38 و 0.4718,990 (10.41%)
  • فنر ماسک تک مفتول و دو مفتول
  - (5%)
 •  سیم خاردار- (5%)