دستگاه اسپولر مفتول SPOOLERS

تعداد مشاهده : 1379
تاریخ آخرین ویرایش : 1399/04/05 (12:54)

دستگاه اسپولر مفتول SPOOLERS


صنایع ماشین سازی تاجیک سازنده انواع دستگاه ها و ماشین آلات صنایع مفتولی تاجیک و خط کشش مفتول و خط تولید سیم گالوانیزه گرم و خط تولید سیم گالوانیزه سرد و خط تولید سیم مسی و مسوار و دستگاه کویلر مفتول و دستگاه اسپولر مفتول Spoolers 
انواع دستگاه اسپولر مفتول به دو صورت افقی و عمودی / ثابت و متحرک :
دستگاه اسپولر سیم مفتول به صورت ترکیبی در خط کشش مفتول و در امتداد دستگاه مفتول کشی استفاده می شود و وظیفه آن جمع کردن مفتول بر روی قرقره برای انتقال به خط گالوانیزه و یا مسوار و یا کوره می باشد  و همچنین استفاده دیگر آن در مورد استفاده برای سیمهای کشیده شده بر روی قرقره های سفت و سخت یا متلاشی بر اساس استاندارد یا سفارش مشتری انجام می شود.
دستگاه اسپولر مفتول (جمع کن مفتول) طیف گسترده ای از این دستگاه که متناسب با نیاز مشتری طراحی و ساخته شده است : دستگاه اسپولر ورتیکال ( قرقره های عمودی ) یا دستگاه اسپولر هوریزنتال ( قرقره های افقی ) ، دستگاه اسپولر ثابت ( قرقره های ثابت ) یا دستگاه اسپولر متحرک ( تقسیم شده ) که متشکل از 2 قرقره می باشد - برای اندازه های مختلف و پر کردن وزن ها و برای تنظیم دستی و اتوماتیک وزن و طل دلخواه مفتول پیچیده شده بر روی حلقه طراحی شده است.

دستگاه اسپولر مفتول Spoolers
صنایع ماشین سازی تاجیک

1
دستگاه اسپولر مفتول
جمع کن مفتول - مدل اسپولر عمودی
مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
این دستگاه از سیستم اسپولر عمودی / ثابت / تمام اتوماتیک یک قرقره پیچ بهره مند است
دستگاه اسپولر مفتول افقی + دستگاه اسپولر عمودی + دستگاه اسپولر + دستگاه مفتول جمع کن عمودی + دستگاه مفتول جمع کن افقی + دستگاه اسپولرز مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + خط تولید سیم گالوانیزه گرم + خط تولید سیم گالوانیزه سرد + خط تولید سیم مسی + خط تولید مسوار + خط تولید سیم روکش دار + خط تولید سیم ماسک + کوره آنیل ایستاده + کوره آنیل زمینی + کوره آنیل القایی + کوره آنیلینگ + دستگاه حصار بافی + دستگاه توری گابیون + ماشین توری مرغی و فرنگی + دستگاه سیم خاردار حلقوی خطی سوزنی

 2
دستگاه اسپولر مفتول
جمع کن مفتول - مدل اسپولر عمودی
مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
این دستگاه از سیستم اسپولر عمودی / ثابت / مکانیک یک قرقره پیچ بهره مند است
دستگاه اسپولر مفتول افقی + دستگاه اسپولر عمودی + دستگاه اسپولر + دستگاه مفتول جمع کن عمودی + دستگاه مفتول جمع کن افقی + دستگاه اسپولرز مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + خط تولید سیم گالوانیزه گرم + خط تولید سیم گالوانیزه سرد + خط تولید سیم مسی + خط تولید مسوار + خط تولید سیم روکش دار + خط تولید سیم ماسک + کوره آنیل ایستاده + کوره آنیل زمینی + کوره آنیل القایی + کوره آنیلینگ + دستگاه حصار بافی + دستگاه توری گابیون + ماشین توری مرغی و فرنگی + دستگاه سیم خاردار حلقوی خطی سوزنی

 3
دستگاه اسپولر مفتول
جمع کن مفتول - مدل اسپولر عمودی
مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
این دستگاه از سیستم اسپولر عمودی / ثابت / مکانیک تک قرقره پیچ بهره مند است
دستگاه اسپولر مفتول افقی + دستگاه اسپولر عمودی + دستگاه اسپولر + دستگاه مفتول جمع کن عمودی + دستگاه مفتول جمع کن افقی + دستگاه اسپولرز مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + خط تولید سیم گالوانیزه گرم + خط تولید سیم گالوانیزه سرد + خط تولید سیم مسی + خط تولید مسوار + خط تولید سیم روکش دار + خط تولید سیم ماسک + کوره آنیل ایستاده + کوره آنیل زمینی + کوره آنیل القایی + کوره آنیلینگ + دستگاه حصار بافی + دستگاه توری گابیون + ماشین توری مرغی و فرنگی + دستگاه سیم خاردار حلقوی خطی سوزنی

 4
دستگاه اسپولر مفتول
جمع کن مفتول - مدل اسپولر عمودی
مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
این دستگاه از سیستم اسپولر عمودی / متحرک / مکانیک 2 قرقره پیچ بهره مند است
دستگاه اسپولر مفتول افقی + دستگاه اسپولر عمودی + دستگاه اسپولر + دستگاه مفتول جمع کن عمودی + دستگاه مفتول جمع کن افقی + دستگاه اسپولرز مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + خط تولید سیم گالوانیزه گرم + خط تولید سیم گالوانیزه سرد + خط تولید سیم مسی + خط تولید مسوار + خط تولید سیم روکش دار + خط تولید سیم ماسک + کوره آنیل ایستاده + کوره آنیل زمینی + کوره آنیل القایی + کوره آنیلینگ + دستگاه حصار بافی + دستگاه توری گابیون + ماشین توری مرغی و فرنگی + دستگاه سیم خاردار حلقوی خطی سوزنی

 5
دستگاه اسپولر مفتول
جمع کن مفتول - مدل اسپولر عمودی
مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
این دستگاه از سیستم اسپولر عمودی / متحرک / تمام اتوماتیک بهره مند است
دستگاه اسپولر مفتول افقی + دستگاه اسپولر عمودی + دستگاه اسپولر + دستگاه مفتول جمع کن عمودی + دستگاه مفتول جمع کن افقی + دستگاه اسپولرز مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + خط تولید سیم گالوانیزه گرم + خط تولید سیم گالوانیزه سرد + خط تولید سیم مسی + خط تولید مسوار + خط تولید سیم روکش دار + خط تولید سیم ماسک + کوره آنیل ایستاده + کوره آنیل زمینی + کوره آنیل القایی + کوره آنیلینگ + دستگاه حصار بافی + دستگاه توری گابیون + ماشین توری مرغی و فرنگی + دستگاه سیم خاردار حلقوی خطی سوزنی

 6
دستگاه اسپولر مفتول
جمع کن مفتول - مدل اسپولر عمودی
مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
این دستگاه از سیستم اسپولر عمودی / متحرک / 2 ورودی مفتول جمع کن بهره مند است
دستگاه اسپولر مفتول افقی + دستگاه اسپولر عمودی + دستگاه اسپولر + دستگاه مفتول جمع کن عمودی + دستگاه مفتول جمع کن افقی + دستگاه اسپولرز مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + خط تولید سیم گالوانیزه گرم + خط تولید سیم گالوانیزه سرد + خط تولید سیم مسی + خط تولید مسوار + خط تولید سیم روکش دار + خط تولید سیم ماسک + کوره آنیل ایستاده + کوره آنیل زمینی + کوره آنیل القایی + کوره آنیلینگ + دستگاه حصار بافی + دستگاه توری گابیون + ماشین توری مرغی و فرنگی + دستگاه سیم خاردار حلقوی خطی سوزنی

 7
دستگاه اسپولر مفتول
جمع کن مفتول - مدل اسپولر افقی
مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
این دستگاه از سیستم اسپولر افقی / ثابت / نیمه مکانیک بهره مند است
دستگاه اسپولر مفتول افقی + دستگاه اسپولر عمودی + دستگاه اسپولر + دستگاه مفتول جمع کن عمودی + دستگاه مفتول جمع کن افقی + دستگاه اسپولرز مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + خط تولید سیم گالوانیزه گرم + خط تولید سیم گالوانیزه سرد + خط تولید سیم مسی + خط تولید مسوار + خط تولید سیم روکش دار + خط تولید سیم ماسک + کوره آنیل ایستاده + کوره آنیل زمینی + کوره آنیل القایی + کوره آنیلینگ + دستگاه حصار بافی + دستگاه توری گابیون + ماشین توری مرغی و فرنگی + دستگاه سیم خاردار حلقوی خطی سوزنی

 8
دستگاه اسپولر مفتول
جمع کن مفتول - مدل اسپولر افقی
مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
این دستگاه از سیستم اسپولر افقی / ثابت / نیمه اتوماتیک بهره مند است
دستگاه اسپولر مفتول افقی + دستگاه اسپولر عمودی + دستگاه اسپولر + دستگاه مفتول جمع کن عمودی + دستگاه مفتول جمع کن افقی + دستگاه اسپولرز مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + خط تولید سیم گالوانیزه گرم + خط تولید سیم گالوانیزه سرد + خط تولید سیم مسی + خط تولید مسوار + خط تولید سیم روکش دار + خط تولید سیم ماسک + کوره آنیل ایستاده + کوره آنیل زمینی + کوره آنیل القایی + کوره آنیلینگ + دستگاه حصار بافی + دستگاه توری گابیون + ماشین توری مرغی و فرنگی + دستگاه سیم خاردار حلقوی خطی سوزنیمشاهده اخبار | همکاری با ما
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت صنایع مفتولی نوین می باشد