دستگاه کویلر مفتول Coilers

تعداد مشاهده : 1787
تاریخ آخرین ویرایش : 1399/04/05 (16:55)

دستگاه کویلر مفتول Coilers

صنایع ماشین سازی تاجیک & صنایع مفتولی تاجیک سازنده انواع دستگاه ها و ماشین آلات تولید کویلر مفتول و دستگاه اسپولر مفتول SPOOLERS و ...
دستگاه کویلر مفتول که در خط کشش مفتول کاربرد دارد وظیفه ایجاد حالت کلاف در مفتول کشیده شده را دارد
این کلاف به صورت منظم توسط دستگاه بر روی هم ریخته شده و هیچگونه گره ای در این کلاف مفتول وجود ندارد
از دیگر ویژگی های دستگاه کویلر مفتول می توان در خط تولید سیم گالوانیزه گرم و یا در خط تولید سیم گالوانیزه سرد و یا در خط تولید سیم مسی و یا در خط تولید سیم مسوار و همچنین در انتهای خط کشش مفتول و دستگاه مفتول کشی اشاره کرد
این ویژگی این امکان را به تولید کننده می دهد که بدون نیاز به خواموش کردن دستگاه برای وزن گیری کلاف متناسب با نیاز مشتری و خاموش کردن طبل کشش در خظ گالوانیزه یا سیم سیاه به صورت پیوسته در 24 ساعت شبانه روز دستگاه روشن باشد و به صورت پیوسته عملیات تولید سیم مفتول در جریان باشد ، اوپراتور دستگاه می تواند به راحتی از قسمت خروجی دستگاه سیم مورد نظر را متناسب با وزن مورد نیاز خورد وزن گیری و کلاف نماید
از دیگر ویژگی های این دستگاه همان طور که گفته شد ، عدم وجود هیچ گونه در کلاف با توجه به فرم دستگاه اشاره کرد

دستگاه کویلر مفتول Coilers شامل مدل های ثابت با پایه بتنی و مدل متحرک اشاره کرد
مدل ثابت این دستگاه در مدل های ساده و خروجی چند تایی و خروجی چرخ دار ریلی اشاره کرد و ...

1
دستگاه کویلر مفتول
 جمع کن مفتول - مدل کویلر متحرک
 مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
 استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
 سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
 دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
 این دستگاه از سیستم کویلر / متحرک / تولید 24 ساعته بدون نیاز به خواموش کردن خط تولید
دستگاه کویلر مفتول + دستگاه جمع کن مفتول + دستگاه اسپولر مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه گرم + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه سرد + ماشین آلات خط تولید سیم مسی و مسوار

2
 دستگاه کویلر مفتول
 جمع کن مفتول - مدل کویلر ثابت - پایه بتنی - جمع کن ریلی متحرک
 مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
 استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
 سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
 دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
 این دستگاه از سیستم کویلر / ثابت / تولید 24 ساعته بدون نیاز به خواموش کردن خط تولید
دستگاه کویلر مفتول + دستگاه جمع کن مفتول + دستگاه اسپولر مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه گرم + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه سرد + ماشین آلات خط تولید سیم مسی و مسوار
3
دستگاه کویلر مفتول
 جمع کن مفتول - مدل کویلر ثابت - پایه بتنی - جمع کن ریلی متحرک
 مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
 استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
 سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
 دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
 این دستگاه از سیستم کویلر / ثابت / تولید 24 ساعته بدون نیاز به خواموش کردن خط تولید

دستگاه کویلر مفتول + دستگاه جمع کن مفتول + دستگاه اسپولر مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه گرم + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه سرد + ماشین آلات خط تولید سیم مسی و مسوار
4
دستگاه کویلر مفتول
 جمع کن مفتول - مدل کویلر ثابت - پایه بتنی - سه جمع کن گردان
 مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
 استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
 سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
 دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
 این دستگاه از سیستم کویلر / ثابت / تولید 24 ساعته بدون نیاز به خواموش کردن خط تولید

دستگاه کویلر مفتول + دستگاه جمع کن مفتول + دستگاه اسپولر مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه گرم + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه سرد + ماشین آلات خط تولید سیم مسی و مسوار
5
دستگاه کویلر مفتول
 جمع کن مفتول - مدل کویلر ثابت - خروجی مفتول روی ریل 
 مناسب برای انتهای خط کشش مفتول و طبل پایانی دستگاه مفتول کشی
 استفاده در خط تولید : سیم گالوانیزه گرم + سیم گالوانیزه سرد + سیم سیاه فابریک
 سیم مفتول فنر سازی + سیم مفتول میخ سازی + مفتول کم کربن + مفتول پر کربن
 دستگاه قرقره پیچ و مفتول جمه کن به صورت مکانیکی و تمام اتوماتیک با سیستم PLC
 این دستگاه از سیستم کویلر / ثابت / تولید 24 ساعته بدون نیاز به خواموش کردن خط تولید

دستگاه کویلر مفتول + دستگاه جمع کن مفتول + دستگاه اسپولر مفتول + دستگاه کشش مفتول + دستگاه مفتول کشی + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه گرم + ماشین آلات خط تولید سیم گالوانیزه سرد + ماشین آلات خط تولید سیم مسی و مسوار
مشاهده اخبار | همکاری با ما
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت صنایع مفتولی نوین می باشد