دستگاه حصار بافی و فنس و توری

تعداد مشاهده : 1046
تاریخ آخرین ویرایش : 1399/03/27 (13:05)

دستگاه حصار بافی و فنس بافی و توری بافی

صنایع ماشین سازی تاجیک سازنده انواع دستگاه ها و ماشین آلات توری بافی و حصار بافی و فنس بافی
ماشین آلات تمام مکانیزه و نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک و مکانیکی و دستی و PLC