دستگاه توری پرسی و توری سرندی

تعداد مشاهده : 993
تاریخ آخرین ویرایش : 1399/03/27 (12:59)

دستگاه توری پرسی و توری سرندی

صنایع ماشین سازی تاجیک سازنده انواع دستگاه ها و ماشین آلات تولید و بافت توری پرسی و توری سرندی