دستگاه کشش مفتول

تعداد مشاهده : 2081
تاریخ آخرین ویرایش : 1399/03/27 (12:02)

دستگاه کشش مفتول
Drawing machines
صنایع ماشین سازی تاجیک تولید کننده دستگاه کشش مفتول تک تبل و دو تبل و سه تبل و چهار تبل و پنج تبل و شش تبل و هفت تبل و هشت تبل و نه تبل و ده تبل و یازده تبل و دوازده تبل متناسب با نیاز مشتری به صورت اتومات و نیمه اتومات و هوشمند با سیستم PLC
صنایع ماشین سازی تاجیک سازنده ماشین آلات کشش مفتول شامل دستگاه WIRE ROD PAY OFF برای ورود و بارگیری وایرود به خط کشش مفتول که پودر آهن اولیه در این دستگاه که فرم مخروطی دارد از کلاف فولاد کم کربن جدا می شود .
همچنین دستگاه بسته بندی کلاف نهایی برای ورود به کوره
دستگاه کشش مفتول معروف به دستگاه مستقیم کش و دستگاه تر کش که هرکدام تفاوت ها و کاربرد های متفاوتی دارند .

دستگاه تک تبل / Single draft / مناسب برای سیم های نازک / سرعت بسیار بالای دستگاه
دستگاه کشش چند تبل / Multi hole / مناسب برای کشش وایرود کم کربن و پر کربن / تعداد تبل متناسب با سفارش مشتری
در مدل های : re-drawing , rod break-down drawing , low or high carbon steel wire
دستگاه کشش افقی و معلق / Special single block / Straight-line drawing / Suspended block
دستگاه کشش افقی / Suspended block / دستگاه تک تبل / کشش قدرتی
دستگاه کشش معلق / Straight-line drawing m/c / دستگاه تک تبل معلق در زیر زمین / کشش قدرتی