قیمت آنلاین محصولات مفتولی

تعداد مشاهده : 2095
تاریخ آخرین ویرایش : 1398/05/15 (19:01)

چاپ جدول قیمت
 

به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تایید قیمت از واحد فروش قبل از ارسال سفارش الزامی است . تلفن : 09123706800  /  36275898-021  /  36296361-021

ردیف
عنوان
نوع
ضخامت مفتول
ضخامت خار
نوع گالوانیزه
وزن
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
ثبت سفارش
1 سیم خاردار خطی خطی 2.5 mm 2 mm گرم 22 kg تهران کیلوگرم 8,600 تومان
2 سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر سوزنی 2.5 mm 2 mm گرم 7 kg تهران کلاف 118,000 تومان
3 سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی متر سوزنی 2.5 mm 2 mm گرم 10 kg تهران کلاف 135,000 تومان
4 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر حلقوی 2.5 mm 2 mm گرم 7 kg تهران کلاف 135,000 تومان
5 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی متر حلقوی 2.5 mm 2 mm گرم 10 kg تهران کلاف 155,000 تومان
ردیف عنوان ضخامت مفتول نوع گالوانیزه محل بارگیری واحد قیمت قیمت ثبت سفارش
1 سیم رابیتس بندی مفتول 1.2 1.2 mm گرم تهران کیلوگرم 10,100 تومان
2 مفتول 2 گالوانیزه گرم 2.0 mm گرم تهران کیلوگرم 7,600 تومان
3 مفتول 2.2 گالوانیزه گرم 2.2 mm گرم تهران کیلوگرم 7,560 تومان
4 مفتول 2.4 گالوانیزه گرم 2.4 mm گرم تهران کیلوگرم 7,560 تومان
5 مفتول 2.8 گالوانیزه گرم 2.8 mm گرم تهران کیلوگرم 7,560 تومان
6 مفتول 3 گالوانیزه گرم 3.0 mm گرم تهران کیلوگرم 7,560 تومان
7 مفتول 3.5 گالوانیزه گرم 3.5 mm گرم تهران کیلوگرم 7,560 تومان
8 مفتول 4 گالوانیزه گرم 4.0 mm گرم تهران کیلوگرم 7,600 تومان

ردیف
عنوان
ضخامت مفتول
وزن
نوع مفتول
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
ثبت سفارش
1 سیم آرماتوربندی 1.5 نرم 1.5 mm 20_25 kg مفتول سیاه تهران کیلوگرم 5,560 تومان
2 سیم آرماتور بندی 2.5 نرم 2.5 mm 20_25 kg مفتول سیاه تهران کیلوگرم 5,560 تومان
3 سیم آرماتور بندی 3 نرم 3.0 mm 20_25 kg مفتول سیاه تهران کیلوگرم 5,560 تومان
4 سیم آرماتور بندی 4 نرم 4.0 mm 20_25 kg مفتول سیاه تهران کیلوگرم 5,560 تومان
5 سیم آرماتور بندی فابریک 1.5 بسیار نرم 1.5 mm 15 kg مفتول سیاه تهران کیلوگرم 6,100 تومان
6 سیم آرماتور بندی فابریک 2.5 بسیار نرم 2.5 mm 15 kg مفتول سیاه تهران کیلوگرم 6,100 تومان
7 سیم آرماتور بندی فابریک 3 بسیار نرم 3.0 mm 50 kg مفتول سیاه تهران کیلوگرم 6,100 تومان
8 سیم آرماتور بندی فابریک 4 بسیار نرم 4.0 mm 50 kg مفتول سیاه تهران کیلوگرم 6,100 تومان


ردیف
عنوان
وزن
چشمه
ستون
طول × عرض
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
ثبت سفارش
1 رابیتس 400 گرم 400 gr 3 9 60×240 cm تهران برگ 7,500 تومان
2 رابیتس 600 گرم 600 gr 3 11 60×240 cm تهران برگ 8,300 تومان
3 رابیتس 760 گرم 760 gr 3 13 60×240 cm تهران برگ 9,800 تومان
4 رابیتس 830 گرم 830 gr 3 13 60×240 cm تهران برگ 10,300 تومان
5 رابیتس 880 گرم 880 gr 3 13 60×240 cm تهران برگ 10,800 تومان
6 رابیتس 930 گرم 930 gr 3 13 60×240 cm تهران برگ 12,300 تومان
7 رابیتس 1020 گرم 1020 gr 3 13 60×240 cm تهران برگ 13,460 تومان
8 رابیتس 1120 گرم 1120 gr 3 13 60×240 cm تهران برگ 13,960 تومان
9 رابیتس 1250 گرم 1250 gr 3 13 60×240 cm تهران برگ 14,200 تومان
10 رابیتس 1350 گرم 1350 gr 3 13 60×240 cm تهران برگ 14,560 تومان

ردیف
عنوان
ضخامت
محل بارگیری
واحد قیمت
قیمت
ثبت سفارش
1 مفتول مسوار ضخامت 1.2 1.2 mm تهران کیلوگرم 6,260 تومان
2 مفتول مسوار ضخامت 1.5 1.5 mm تهران کیلوگرم 6,260 تومان
3 مفتول مسوار ضخامت 2 2 mm تهران کیلوگرم 6,260 تومان
4 مفتول مسوار ضخامت 2.5 2.5 mm تهران کیلوگرم 6,260 تومان
5 مفتول مسوار ضخامت 8-3 3-8mm تهران کیلوگرم 6,200 تومان